🌹 “ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಗತ್ಯ”🌹

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ(spiritual tablets research foundation) ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ!

“ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ”
ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಮೂಲಕ …

  • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ.
  • ಲೈವ್ ಜೂಮ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳು.
  • ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್
    ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) ಜೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಬೇತಿ (spiritual training). ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ
    10:00 AM to 01:00 PM IST

For Registration please follow the URL : https://forms.gle/2XUWTmFCHveRF72K6

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
+91 9246648408
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏