🌷 ఆచార్య సాంగత్యం🌷
ధ్యానం + జ్ఞానం +ఆచరణతో = సంపూర్ణ ఆరోగ్యం

స్పిరిచ్యువల్ టాబ్లెట్స్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అద్భుతమైన అవకాశం! “స్పిరిచ్యువల్ కౌన్సిలింగ్”
Dr.G.K Sir యొక్క గైడెన్స్ తో మరియు సీనియర్ స్పిరిచ్యువల్ కౌన్సిలర్స్ ద్వారా…

ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానం మరియు ఆరోగ్య సలహాలు

  • Live జూమ్ సెషన్స్
  • సమయం వృధా చేయకుండా ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి.
  • వ్యక్తిగత శ్రద్ధ కోసం zoom లో గదులు ఏర్పాటు చేయడం (ఒక్కొక్కరుగా)
  • ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ (spiritual training)

Every Wednesday – 5:00 pm to 7:00 pm
Every Sunday – 10:00 am to 01:00 Pm IST(India time)

👉 Registrations will be closed at Saturday night 9:00 pm

For Registration please follow the URL: https://forms.gle/2XUWTmFCHveRF72K6

Contact
+91 9246648401, +91 9494778981
Material – 9440063823
ధన్యవాదములు 🙏